Tuyển tập các bài kinh sám

16 Sám Tỉnh Thế (Hồng Trần)

trước
tiếp

phật giáo việt nam SÁM TỈNH THẾ (HỒNG TRẦN)

Cõi hồng trần gởi thân trăm tuổi
Kiếp phù sanh thay đổi mấy lần
Có thân nên khổ vì thân
Bởi xưa chân tánh niệm lầm say mê
Nhơn vô minh vọng tình nhiễm trước
Thọ, tưởng, hành, ý, thức nghiệp duyên
Luân hồi sanh tử lộn quanh
Ra vào ba cõi xuống lên sáu đàng
Đời dĩ vãng Tam Hoàng Ngũ Đế
Khó toan phương cải thế thọ trường
Những là diệu dược thần phương
Để đầu cứu hết mạng vong số người
Thuốc linh đơn tài y Biển Thước
Cũng nan điều hết được bệnh nhơn
Hữu tình hữu hại là thân
Có đâu sống mãi ngàn năm trên đời
Trường danh lợi lăng xăng lui tới
Án công hầu sớm tối đua chen
Sang giàu nghèo khổ lộn xen
Chung quy rồi cũng một phen tan tành
Oai lẫy lừng vua Tần Hoàng Thỉ
Tiếng anh hùng cái thế Hạng Vương
Quyết lòng thâu đạt giang sơn
Dè đâu ý định sao hơn mạng trời
Chẳng lâu đời nghiệp Tần ngắn ngủi
Sông Ô Giang Hạng Võ bỏ mình
Hớn trào, Hàn Tín công nghìn
Tề Vương đại ấn dễ mang bặng nào
Họ Thạch giàu của bao xiết kể
Mà bây giờ còn để lại đâu?
Tuổi Nhan Hồi băm hai yểu số
Sống tám năm Bành Tổ mạng trường
Xanh mày với tóc bạc sương
Sống lâu, thác yểu một đường khác chi
Mùi tục luỵ đắng cay mấy nổi
Bả đỉnh chung nhiều nỗi nhọc nhằn
So tài đấu trí dại khôn
Công danh phú quý mộng hồn hoàng lương
Cảnh vô thường tan thương biến đổi
Người lẽ đâu sớm tối an nhàn
Sanh giả không tử giả không
Mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời
Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại
Muôn việc đời cả thảy đừng mong
Vằng đi ba tắc hơi đồng
Bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì
Dầu của tiền vạn thiên chất chứa
Bực vương hầu khanh tướng vĩnh huê
Ơn thâm nghĩa trọng tận tình
Đem ra chuộc thế mạng mình được chăng?
Có chi bằng tìm phương tế độ
Niệm Di Đà giác ngộ thiền tâm
Đạo là vô thượng thậm thâm
Nếu không sớm gặp kiếm tầm dễ chi
Xét thân này một khi gặp gỡ
Dễ mất rồi muôn thưở khó tan
Kiếp người sanh giữa trần gian
Nhờ noi chưởng đặng thiện căn lâu đời
Vậy mấy lời hôm nay tỉnh giấc
Nguyện vọng hồn khoái lạc siêu sanh
Bao nhiêu những việc tường trình
Bây giờ thôi cũng phải đành hoàn không
Một khoảnh đồng bặt tăm chôn xác
Ôi dành cho đất cát lấp vùi
Biệt ly là cảnh ngậm ngùi
Bi tâm tháng biệt nấm mồ ngàn thu
Bóng trăm du nhìn đấu ác xế
Tháng ngày qua quạnh quẽ mộ phần
Gió mưa nắng tuyết bao lần
Cổ kim lai vãng tử sanh một đàng
Cõi đinh hoàn trần gian chung cảnh
Kiếp luân hồi không rảnh thoát ly
Mong nhờ pháp luật hộ trì
Xả mê tùng giác tiêu diêu Lạc thành
Nguyện vãng sanh về miền Cực Lạc
Dứt hết liền ác nghiệp trần lao
Liên Hoa chín phẩm đặng vào
Trường xuân tự tại tiêu dao hưởng nhàn

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter