Học Đạo Đức

Chương 9 - Hướng tâm học đạo

trước
tiếp

CHƯƠNG IX

HƯỚNG TÂM HỌC ĐẠO

 

                   Biết rõ khổ, hiểu rõ không

                Thân vô thường, pháp vô ngã

                Luôn biến đổi, không thực có

                Vạn vật chung, quy luật ấy.

 

                Biết vô thường, nên học đạo

                Ác không theo, thiện gắng làm

                Nếu làm thiện, thì được phúc

                Sinh Trời Người, sinh cõi Phật.

 

                Vui thế gian, là giả tạm

                Vui cõi Phật, mới bình an

                Không sinh già, không bệnh chết

                Luôn an vui, gọi Niết Bàn.

 

                Người học đạo, nếu hiểu được

                Pháp thế gian, luôn biến đổi

                Như mây nổi, tựa phù du

                Như sương mai, như điện chớp.

 

                Vô thường đến, phải ra đi

                Không mang theo, được vật gì

                Chỉ có nghiệp, là chung mãi

                Nghiệp có thiện, nghiệp có ác.

                Ác thì xuống, thiện đi lên

                Học chớ quên, hai điều đó

                Luật nhân quả, rõ không sai

                Tu để mai, được lợi ích.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter