Học Đạo Đức

Chương 8 - Lòng từ trải khắp

trước
tiếp

CHƯƠNG VIII

LÒNG TỪ TRẢI KHẮP

 

                   Làm người phải, sống có “Tâm”

                Làm người phải, sống có “Đức”

                Tâm là gốc, Đức là cành

                Tâm, Đức thành, gọi bậc Trí.

Là bậc Trí, sống khoan dung

                Sống nhân từ, và đức hạnh

                Biết yêu thương, đến mọi người

                Giúp mọi loài, được hạnh phúc.

 

Người có Tài, cần vị tha

                Sống khoan hoà, không vị kỷ

                Thường hoan hỷ, làm điều thiện

                Được như vậy, sẽ bình an.

 

                Khi giúp người, không cầu báo

                Khi giúp vật, chẳng cầu ơn

                Người giúp ta, ta phải báo

                Vật giúp ta, ta phải đền.

 

                Đối với mình, luôn răn nhắc

                Đối với người, sống vị tha

                Đối với vật, phải từ bi

                Tham-sân-si, là việc ác.

 

                Ác không theo, thiện gắng làm

Chăm giúp người, chăm giúp vật

Đối mọi loài, sống bình đẳng

                Trải yêu thương, cho rộng khắp.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter