Giảng Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm TTHN lần 1 2018

Giảng Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm TTHN lần 1 2018

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Lượt xem:

1254

Giảng Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm TTHN lần 1 2018

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Giảng Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm TTHN lần 1 2018
...
Giảng Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm TTHN lần 1 2018

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Menu

Flag Counter