DANH MỤC THƯ MỤC PHÁP ÂM
1. Nghe Pháp-Uyển-Châu-Lâm
2. Nghe An Sĩ Toàn Thư
3. Nghe Chú-Giải-Kinh-Vô-Lượng-Thọ-Hoàng-Niệm-Tổ-Lão-Cư-Sĩ
4. Nghe Bài Giảng cũ Chùa Khai Nguyên
5. Nghe Đọc Kinh Luận
6. Nghe Giảng Kinh Địa Tạng lần 1
7. Nghe Giảng Kinh Địa Tạng lần 2
8. Nghe Giảng Kinh Địa Tạng lần 3
9. Nghe Giảng Kinh Thập Thiện
10. Nghe Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Chùa Tản Viên
11. Nghe Giảng Trung Phong Tam Thời
12. Nghe Giảng Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Thế Âm lần 1
13. Nghe Khóa Chuyên Tu Chùa Tản Viên
14. Nghe Pháp Uyển Châu Lâm Lược Giảng - Xem Video
15. Nghe Lược giảng An Sĩ Toàn Thư - Xem Video
16. Nghe Khuyên Người Niệm Phật
17. Nghe Niệm Phật Thập Yếu lần 1
18. Nghe Pháp hội Vu Lan
19. Nghe Tụng Kinh Địa Tạng
20. Nghe Tụng-Kinh
21. Nghe Tụng-Kinh-Vô-Lượng-Thọ
22. Nghe Vấn Đáp Phật Pháp
23. Nghe Vãng Sinh Luận
24. Nghe Những-bài-pháp-mới
25. Nghe Sutra of Golden Light - KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM
26. Nghe Kinh Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma - HT Tuyên Hóa
27. Nghe Nhạc Niệm Phật
28. Nghe Học-Cảnh-Sách
29. Nghe Đọc-Kinh-Luận
30. Nghe Âm Luật Vô Tình
31. Nghe Báo-ứng-Hiện-Đời-Full-Hạnh-Đoan
32. Nghe Thanh Niên Bảo Thân
33. Nghe Thọ Khang Bảo Giám
34. Nghe Bài-Hát-Của-Đại-Đức-Thích-Đạo-Thịnh
35. Nghe Diễn-Đọc-Kinh-Giọng-Hà-Nội
36. Nghe Diễn-Đọc-Kinh-Giọng-Sài-Gòn
37. Nghe Học-Tập-Thánh-Hiền
38. Nghe Ăn-Chay-Một-Triết-Lý-Sống
39. Nghe Người Tốt Chân Thật Như Pháp
30. Nghe Quần-Thư-Trị-Yếu
40 . Nghe Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Nhân Sinh Quan Lý Trí, Thầy Thái Lễ Húc
41 . Nghe Tịnh Độ Vãng Sanh Chánh Nhân
42 . Nghe 18-Tầng-Địa-Ngục
43 . Nghe Hóa-Giải-Oan-Gia-Trái-Chủ
44 . Nghe Nhạc-Phật-Giáo-432hz
45 . Nghe Nhạc-Thiền-Tĩnh-Tâm-432hz
46 . Nghe Hòa-Thượng-Tuyên-Hóa-Thượng-Nhân
47 . Nghe Khai-Thị-1200-Đề-Tài-của-HT-Tịnh-Không
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
69 .
70 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .
92 .
93 .
94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100 .
101 .
102 .
103 .
104 .
105 .
106 .
107 .
108 .
109 .
110 .

**(Hết danh mục Pháp âm - Phần dưới người nghe không nhấp chuột vào nó vì chỉ là hiện tên thư mục có trong web không phải file .mp3)


 • 18-Tầng-Địa-Ngục
 • An-Sĩ-Toàn-Thư
 • Bài-Giảng-cũ-Chùa-Khai-Nguyên
 • Bài-Hát-Của-Đại-Đức-Thích-Đạo-Thịnh
 • Báo-ứng-Hiện-Đời-Full-Hạnh-Đoan
 • CHÚ GIẢI K.VLT_11
 • Chân Lý Minh Đăng Quang
 • Chú-Giải-Kinh-Vô-Lượng-Thọ-Hoàng-Niệm-Tổ-Lão-Cư-Sĩ
 • Diễn-Đọc-Kinh-Giọng-Hà-Nội
 • Diễn-Đọc-Kinh-Giọng-Sài-Gòn
 • Giảng-Kinh-Thập-Thiện
 • Giảng-Kinh-Vô-Lượng-Thọ-Chùa-Tản-Viên
 • Giảng-Kinh-Địa-Tạng-lần-1
 • Giảng-Kinh-Địa-Tạng-lần-2
 • Giảng-Kinh-Địa-Tạng-lần-3
 • Giảng-Trung-Phong-Tam-Thời
 • Giảng-Ý-Nghĩa-Pháp-Hội-Quán-Thế-Âm-lần-1
 • Hòa-Thượng-Hải-Hiền
 • Hòa-Thượng-Tuyên-Hóa-Thượng-Nhân
 • Hóa-Giải-Oan-Gia-Trái-Chủ
 • Học-Cảnh-Sách
 • Học-Tập-Thánh-Hiền
 • Khai-Thị-1200-Đề-Tài-của-HT-Tịnh-Không
 • Khuyên-Người-Niệm-Phật
 • Khóa-Chuyên-Tu-Chùa-Tản-Viên
 • Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm-50-Hiện-Tượng-Ấm-Ma-HT-Tuyên-Hóa
 • Làm-Thế-Nào-Để-Xây-Dựng-Một-Nhân-Sinh-Quan-Lý-Trí,Thầy-Thái-Lễ-Húc
 • Lược-giảng-An-Sĩ-Toàn-Thư
 • Nguoi-Tot-Chan-That-Nhu-Phap
 • Nhạc-Niệm-Phật
 • Nhạc-Phật-Giáo-432hz
 • Nhạc-Thiền-Tĩnh-Tâm-432hz
 • Những-bài-pháp-mới
 • Niệm-Phật-Thập-Yếu-lần-1
 • OAI-NGHI-CON-DUONG-CUA-SU-TINH-THUC
 • Pháp-Uyển-Châu-Lâm
 • Pháp-Uyển-Châu-Lâm-Lược-Giảng
 • Pháp-hội-Vu-Lan
 • Quần-Thư-Trị-Yếu
 • Sa-Di-Luat-Nghi
 • Sutra-of-Golden-Light-Kinh-Ánh-Sáng-Hoàng-Kim
 • Thọ-Khang-Bảo-Giám
 • Truyen-Tich-Phap-Cu
 • Tịnh-Độ-Vãng-Sanh-Chánh-Nhân
 • Tụng-Kinh
 • Tụng-Kinh-Vô-Lượng-Thọ
 • Tụng-Kinh-Địa-Tạng
 • Vãng-Sinh-Luận
 • Vấn-Đáp-Phật-Pháp
 • [211-455] 5 Vấn Đáp Phật Pháp.rar
 • index.php
 • Âm-Luật-Vô-Tình
 • Ăn-Chay-Một-Triết-Lý-Sống
 • Đọc-Kinh-Luận

 • Chú ý: Các file .php và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file.mp3 và tên trùng với tên sách nói trong danh mục Pháp Âm bên phía trên người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này nó sẽ không chạy được những link thư mục của bài này. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media này chỉ chạy được file.mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!