MỤC LỤC 1. Lời Mở Đầu 2. Đề Tựa Sách Thọ Khang Bảo Giám 3. Lời Tựa Tái Bản Sách Bất Khả Lục 4. Lời Tựa [Khuyên] Giữ Vẹn Luân Lý Cho Sách Bất Khả Lục 5. Lời Tựa Phổ Khuyến Thọ Trì Lưu Thông Sách Dục Hải Hồi Cuồng 6. Đức Cao Đẹp Đáng Ngưỡng Mộ 7. Bài Văn Khuyên Bảo Sĩ Tử Kiêng Dâm 8. Giới Dâm Thánh Huấn 9. Giới Dâm Văn 10. Những Câu Cách Ngôn Răn Dạy Kiêng Dâm 11. Mười Hai Điều Tai Hại Của Tà Dâm 12. Tứ Giác Quán 13. Cửu Tưởng Quán 14. Mười Điều Khuyên Răn 15. Bài Phú Khuyên Răn Kiêng Giữ Sắc Dục 16. Những Câu Chuyện Kể Về Được Phước Do Làm Lành 17. Những Chuyện Mắc Họa Vì Dâm 18. Những Câu Chuyện Hối Lỗi 19. Đồng Thiện Dưỡng Sanh 20. Phát Thệ Trì Giới 21. Lời Thệ Nguyện 22. Những Ngày Nên Kiêng Kỵ Hành Dâm Hòng Bảo Vệ Thân Mạng 23. Nghĩa Lý Chánh Yếu Để Giữ Gìn Thân Thể, Đông Con Cháu 24. Bài Văn Đả Phá Tà Thuyết Tự Do Kết Hôn 25. Ghi Chép Những Chuyện Linh Nghiệm Của Bộ Bất Khả Lục Lời mở đầu Con người từ sắc dục mà sanh, cho nên tập khí này đặc biệt sâu đậm. Hễ không kiêng dè cẩn thận, phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục! Các bậc thánh vương thời cổ vì yêu thương dân, cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái, chẳng tiếc công sai quan truyền lệnh, dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường[1], ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng. Lòng từ ái ấy đúng là khôn xiết! Cho đến đời sau, không chỉ chánh lệnh của nước nhà chẳng còn nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến nỗi đại đa số thiếu niên do lầm lạc mà mất đi tánh mạng, đáng buồn quá sức! Bất Huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều, khôn ngăn bi thương! Do vậy, quyên mộ in cuốn sách này để mong những người cùng hàng đều được sống lâu, mạnh khỏe. Mong sao những người có được cuốn sách này, ai nấy đều đọc kỹ, xoay vần lưu thông, đừng để phí tâm tư, tiền tài, mà trọn chẳng được mảy may lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay!
  • 01 - Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính.mp3
  • 02 - Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính.mp3
  • 03 - Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính.mp3
  • 04 - Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính.mp3
  • 05 - Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính.mp3
  • 06 - Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính.mp3
  • 07 - Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính.mp3
  • index.php

  • Chú ý: Các file .php và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file.mp3 và tên trùng với tên sách nói trong danh mục Pháp Âm bên phía trên người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này nó sẽ không chạy được những link thư mục của bài này. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media này chỉ chạy được file.mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!