Network Stats

 • 1
  member
 • 38
  posts
 • 5
  playlists
 • 70
  songs
 • 24
  videos

Newest Members

What's New

 • admin
  admin posted a new video:
  Quán Âm Bất Khẳng Khứ FullHD

  Quán Âm Bất Khẳng Khứ FullHD. Bản sửa lỗi âm thanh bị lệch do DPA cắt mất hơn 1 phút "đoạn hạ tượng Quán Âm trên ban thờ để bỏ chạy khỏi nhà ông lão làm tượng bị sát hại".

  Posted by Phim Phật Giáo on Monday, July 16, 2018
  Quán Âm Bất Khẳng Khứ FullHD
  Quán Âm Bất Khẳng Khứ FullHD. Bản sửa lỗi âm thanh bị lệch do DPA cắt mất hơn 1 phút "đoạn hạ tượng Quán Âm trên ban thờ để bỏ chạy khỏi nhà ông lão làm tượng bị sát hại".
  • May 6
 • admin
  admin posted a new video:
  One practitioner's Diary
  One practitioner's Diary
  • May 6
 • admin
  admin posted a new video:
  Six-Step Buddhsim, Amitabha recitation
  Six-Step Buddhsim, Amitabha recitation
  • May 6
 • admin
  admin posted a new video:
  Om Mani Padme Hum (3 hours) (High quality)
  Om Mani Padme Hum Tibetan Incantations
  • May 6
 • admin
  admin posted a new video:
  Extensive Bodhisattva Ksitigarbha Mantra
  Kṣitigarbha Bodhisattva is often referred to as the Bodhisattva of the Hell beings, because of his vow to not achieve Buddhahood until all hells are vacated....
  • May 6